• broken image

  Outsiders är de nya gränsgångarna


  Comité des sages
   

   

 • OUTSIDERS LAB - En annorlunda think tank

  broken image

  HISTORIEN

  I stort sett alla talar om innovation som framtidens formel, att kunna tänka annorlunda både innanför och utanför boxen, om det viktiga i att hitta nya vägar i en snårig och komplex värld.
   

  Personerna som bidrar med de riktigt spännande, tvära och normbrytande idéerna är oftast vad vi kallar outsiders: personer som inte ser traditionella mönster, utan hittar nya möjligheter och vägar att forma nya tankar på grund av ett annorlunda tänkande.

   

  Vi intresserar oss för hur de miljöer ser ut som stimulerar en sådan utveckling och hur den miljön tar emot de personer som kommer med dessa nya idéer ?


  Därför vill vi utveckla kunskapen om de människor, de rum och de miljöer som möjliggör skapandet av nya disruptiva lösningsmodeller så att både organisationen och personerna kan dra nytta av varandra.

  broken image

  VAD ÄR EN OUTSIDER

  En outsider är en individ som löser problem eller uppfinner något nytt med hjälp av ett oväntat synsätt, en egen annorlunda kompetens eller en oväntad och otraditionell tillgång till problemformuleringen.

  Outsiderns världsbild är ofta helt egen och de formas ofta av en direkt ovilja att förhålla sig till vedertagna normer, traditioner och arbetssätt.

  När du arbetar med en outsider är det viktigt att miljön och organisationen klarar av att inspirera till, och plocka upp, validera och vidareföra de idéer som framkommer, då outsidern ibland lämnat sin egna idé så snart den framförts.

  Vi på Outsiders lab har arbetat i flera olika organisationer med såväl normala som onormala internkulturer och sett hur den fysiska och psykiska miljön i organisationsstrukturen har varit direkt bidragande till huruvida nya tankar fick plats eller ströps innan de föddes.


  Den 'normala' världen är ofta en begränsning för fler människor än man omedelbart föreställer sig. Kanske är vi alla mindre normala än vi tror - och att normen bortom det normala faktiskt är de vanligaste ?
   

  broken image

  ATT SKAPA EN OUTSIDERMILJÖ

  Hur skapar man då en arbetsplats som tar fram det främsta och det mesta av dessa personer ? Hur kalibreras organisationen så den kan agera på de, ofta oväntade och tvärgående förslag som ges?

  Vi har tillägnat oss en praktisk kunskap och erfarenhet av både hur man skall göra och vad man absolut inte skall göra. Denna vill vi förmedla vidare.
   

  Det handlar om att medvetet och långsiktigt bygga en fysisk och psykisk miljö som reagerar positivt på processer som ibland kan kännas ovana, och som både kan identifiera och förädla nya idéer.

   

  Det kan låta främmande eller svårt, fast i realiteten är det en pedagogiskt insats för att skapa insikt hos båda parter: en acceptans för olikheter och en vilja att kompletta varandras kunskaper, istället för att utesluta någon beroende på okunskap, rädsla eller trygghetstörst.

 • OM OSS

   

  Vi har lång erfarenhet av att ha arbetat inom olika branscher i varierande positioner inom både privat och offentlig verksamhet,

  i allt från industri till humaniora. Det har gett oss många olika erfarenheter och kunskap om hur dessa verksamheter drivs

  (eller borde drivas) med outsiders.

  Det vi gör syftar till att identifiera och underlätta för organisationer att ta hjälp av outsiders i de sammanhang där nytänkande behövs.

  Framför allt talar vi om vikten av att skapa en struktur som kan känna igen och agera snabbt även på ovana idéer.

   

  Vi gör det i form av möten, föredrag eller workshops.

  Vår styrka finns i en dyrköpt prestigelöshet som kommer genom egenupplevda framgångar och hårda fall i ett antal år och projekt.
  Vi har känt varandra i 35 år och med jämna mellanrum sett på när den andre klarade sig lysande, OK eller katastrofalt.

  Vi representerar både outsidern och insidern i våra samtal och hoppas att vår gemensamma erfarenhet kan hjälpa andra.

  broken image

  Claes Foxérus

  broken image

  Thomas Romlöv

 • broken image

  - “And remember, always be an outsider,

  they are the ones who see disruption before everyone else.

  If you’re not an outsider yourself, hire them!

  People with the wrong background is the new asset!”

  Susanne Najafi, BackingMinds, Stora Ledarskapsdagen November 2019